14 فوریه

معرفی کتاب فیلی و فیگی

در زندگی هر آدمی کتاب‌هایی وجود دارد که نه تنها نمی‌توان آن‌ها را فراموش کرد، بلکه ممکن است تاثیر شگرفی بر زندگی ما نیز بگذارند. بعضی از کتاب‌ها شبیه پنجره‌ای …

02 فوریه

خلاقیت چیست؟

دیپاک چوپر، نویسنده و پزشک معتقد است عنصر خلاقیت همراه با تمرکز و اندیشه می‌آید و به معنی از مشکلات فرصت ساختن است. چیکسنت میهای در کتاب خلاقیت، پا را …